Deling af kalender

Denne guide viser hvordan du kan dele en af dine kalendere med andre brugere på dit domæne.
For at opsætte kalenderdelingen skal du først logge ind på webmailen på https://mx.adepta.io/ og gå til kalenderen.

Marker den kalender du vil dele i listen “Calendars”, tryk på tandhjulet i bunden af listen, og vælg “Edit”.

Vinduet “Edit Calendar Properties” vises nu.
Vælg fanebladet “Sharing”, og klik på plus-ikonet i bunden af vinduet.

 

Du kan nu vælge om du vil dele kalenderen med en enkelt bruger (“User”), alle brugere (“All users”), eller gøre kalenderen offentlig (“Guests”).
Du kan også tildele hvilke rettigheder den valgte bruger skal have til kalenderen.
Du kan ved at trykke på plus-ikonet flere gange tilføje forskellige brugere, med forskellige rettigheder.
Tryk på “Save” for at gemme delingen.

Klik på “Save” i listevisningen når alle brugere, der skal have adgang til kalenderen er tilføjet.
De valgte brugere har nu adgang til kalenderen, og kan tilføje denne til deres mailklienter.