Privatlivspolitik og beskyttelse af personlige oplysninger

1. Generel Privatlivspolitik

Det er Adeptas generelle politik at beskytte dit privatliv. Vi indsamler eller videregiver ingen oplysninger om dig, medmindre du eksplicit har givet samtykke hertil, eksempelvis hvis vi skal udføre serviceydelser for dig. Vi sørger for at alle oplysninger du som kunde overdrager til os er opbevaret sikkert og forsvarligt. I fald der skulle opstå brud på vores sikkerhed forpligter vi os til at oplyse dig herom. Adepta udleverer aldrig data til tredjeparter, regeringer, efterretningstjenester eller lignende. I tilfælde af tilsagn om udlevering af data fra regerings instanser eller efterretningstjenester vil vi som standardprocedure destruere adgangen til disse data inden en eventuel overdragelse kan finde sted. Ønsker du ikke at dette sker skal du meddele os herom.

2. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den, eller huske dine indstillinger. Der er ingen personlige oplysninger gemt i cookies på de websites vi bruger for at levere ydelser til dig. Vi bruger udelukkende cookies til at tælle besøgende på vores websites, og til teknisk funktionalitet, såsom at kunne huske dine indstillinger. Vi bruger aldrig cookies til at spore din adfærd, og vi videregiver aldrig information til tredjeparter.

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller oprettelse som kunde. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail og telefon, samt eventuelle betalingsoplysninger.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Adepta, skal du rette henvendelse på info@adepta.io eller telefon 77 34 77 04. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sidst opdateret 9. august 2016